Ons steunen

Historische wandelpaden rondom Hengelo Gld.

Onze stichting is voor de realisering van haar doelstellingen aangewezen op de hulp van vrijwilligers.

Wij zoeken mensen die ons kunnen helpen bij het aanleggen en onderhouden van de paden en landschapselementen. Ook bij de inventarisatie van voor herstel in aanmerking komende paden en landschapselementen kunnen wij  hulp goed gebruiken.

Tenslotte kunnen wij onze doelstellingen niet realiseren zonder financiële middelen.

Voor de start van onze activiteiten hebben wij een aanmoedigingssubsidie ontvangen van het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds, een onderdeel van het SBNL Natuurfonds. Ook van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben wij een bijdrage ontvangen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, maar dit dekt niet al onze kosten.

Ondersteunt u de doelstellingen van onze stichting? Dan nodigen wij u van harte uit donateur van onze stichting te worden voor een bedrag van € 15,– per jaar.  Stuur ons een mail met uw gegevens en wij nemen contact met u op en verzorgen de rest.

Ons mailadres is: info@rondumhengel.nl.