Activiteiten

Historische wandelpaden rondom Hengelo Gld.

De stichting is in 2017 opgericht.

De activiteiten van onze stichting waren in de eerste plaats gericht op het, heel concreet, herstellen van een pad met een lengte van circa 210 meter tussen de Bargelsdijk en de Ruurloseweg, ter hoogte van de boerderij ‘de Oude Kuiper’. Op geografische kaarten van rond 1890 (bron: www.topotijdreis.nl) komt dit pad al voor. Van verschillende zijden werd medewerking toegezegd, zodat dit pad  in ere hersteld kon worden en een functie krijgt in het netwerk van wandel- en fietspaden rondom Hengelo.

Maar bij dit ene pad zal het niet blijven. Andere activiteiten zijn het inventariseren van andere voor herstel in aanmerking komende landschapselementen en paden.  Daarbij wordt gebruikt gemaakt van oude topografische kaarten, de kennis van de plaatselijke oudheidkundige vereniging, (oudere) inwoners van Hengelo met lokale bekendheid en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

Op 27 december 2018 werd een belangrijke stap gezet in de realisering van het “Pad van Smeenk”. De akte van levering werd gepasseerd. Vanaf dat moment is de stichting eigenaar van de ondergrond voor het pad. De realisering ervan is nu nagenoeg afgerond. Zie ook de rubriek ‘nieuws’.

Als u geïnteresseerd bent in het werk van onze stichting of wellicht denkt een bijdrage te kunnen leveren (in welke vorm dan ook), neem dan contact met ons op. Zowel bij het realiseren en onderhouden van paden en landschapselementen als bij de inventarisatie kunnen wij hulp goed gebruiken.