De Stichting

Historische wandelpaden rondom Hengelo Gld.

Stichting Rond um Hengel is opgericht op 8 september 2017 en heeft als doel ‘de bevordering van recreatie, natuur- en landschapsontwikkeling in en rondom Hengelo (Gelderland), gemeente Bronckhorst, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Al decennialang is er een ontwikkeling gaande die leidt tot schaalvergroting in de landbouw. In de grondgebonden landbouw leidt deze ontwikkeling tot de wens van agrariërs om grotere (huis)kavels. Als gevolg hiervan verdwijnen steeds meer kleinschalige landschapselementen en paden (‘karresporen’). Onze stichting heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk van deze kleinschalige landschapselementen (zoals singels, kleine bosjes, drinkpoelen) en paden in ere te herstellen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Fred Hofman, voorzitter;
  • Martin Jolink, secretaris;
  • Frans Geurtsen, penningmeester.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Algemene gegevens:

Fiscaal nummer: 8579.29.628

KvK-nummer: 69587620

Correspondentieadres: Vloed 16, 7255WZ Hengelo (Gld.)

Email: info@rondumhengel.nl

De stichting weet zich gesteund door een aantal vrijwilligers.